fot. miecznica.waskolis_Sisyrinchium.angustifolium.Liberec.5304 — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Sisyrynchium bermudiana (miecznica wąskolistna)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

31.10.2010 copyright © by Jacek Soboń