fot. roza_Rosa.Mount.Shasta.Lib4352 — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Rosa hybridum (róża w odmianach ozdobnych)

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

cv. Mount Shasta
17.07.2011 copyright © by Jacek Soboń