fot. sitowie.amerykanskie_Scirpus.pungens.Wr0238 (604×866) — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Schoenoplectus americanus (oczeret amerykański)

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

27.07.2010
copyright © by Jacek Soboń