znalezisko 20050313.10.js - Robinia pseudoacacia (robinia akacjowa) · Pogórze Kaczawskie, okolice Wlenia · (leg. det. Jacek Soboń)
js-robinia.akacjowa.PICT2967all
Robinia pseudoacacia (robinia akacjowa)
pąki wierzchołkowy i boczny ukryte pod bliznami liściowymi
js-robinia.akacjowa.PICT2975all
Robinia pseudoacacia (robinia akacjowa)
pąk boczny ukryty pod blizną liściową
js-robinia.akacjowa.PICT3061all
Robinia pseudoacacia (robinia akacjowa)
dojrzewające strąki
js-robinia.akacjowa.PICT3062all
Robinia pseudoacacia (robinia akacjowa)
dojrzewające strąki
js-robinia.akacjowa.PICT4256all
Robinia pseudoacacia (robinia akacjowa)
kora
js-robinia.akacjowa.PICT4505all
Robinia pseudoacacia (robinia akacjowa)
para cierni
js-robinia.akacjowa.PICT4506all
Robinia pseudoacacia (robinia akacjowa)
ciernie na pędzie