znalezisko 20110522.147.js - Saxifraga trifurcata (skalnica trójwidlasta) (leg. det. Jacek Soboń)
skalnica.trojdzielna_Saxifraga.trifurcata.Wr0022
Saxifraga trifurcata (skalnica trójwidlasta)
skalnica.trojdzielna_Saxifraga.trifurcata.Wr0023
Saxifraga trifurcata (skalnica trójwidlasta)
skalnica.trojdzielna_Saxifraga.trifurcata.Wr0024
Saxifraga trifurcata (skalnica trójwidlasta)