fot. kc-IMG_7337 (776×666) — copyright © by Krzysztof Ciesielski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.1× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Diphasiastrum alpinum (widlicz alpejski)

on This page when logged in
you will see 3.1× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

16.07.2009, Czerwone Wierchy
copyright © by Krzysztof Ciesielski