znalezisko 20100416.1.kc - Pulsatilla vernalis (sasanka wiosenna) · Bory Tucholskie · (leg. det. Krzysztof Ciesielski)
kc-100416-IMG_2398
Pulsatilla vernalis (sasanka wiosenna)
kc-100416-IMG_2407
Pulsatilla vernalis (sasanka wiosenna)
kc-100416-IMG_2408
Pulsatilla vernalis (sasanka wiosenna)
kc-100416-IMG_2411
Pulsatilla vernalis (sasanka wiosenna)
kc-100416-IMG_2413
Pulsatilla vernalis (sasanka wiosenna)
kc-100416-IMG_2416
Pulsatilla vernalis (sasanka wiosenna)
kc-100416-IMG_2418
Pulsatilla vernalis (sasanka wiosenna)
kc-100416-IMG_2424
Pulsatilla vernalis (sasanka wiosenna)
kc-100416-IMG_2426
Pulsatilla vernalis (sasanka wiosenna)
kc-100416-IMG_2433
Pulsatilla vernalis (sasanka wiosenna)
kc-100416-IMG_2437
Pulsatilla vernalis (sasanka wiosenna)
kc-100416-IMG_2441
Pulsatilla vernalis (sasanka wiosenna)
kc-100416-IMG_2451
Pulsatilla vernalis (sasanka wiosenna)
kc-100416-IMG_2453
Pulsatilla vernalis (sasanka wiosenna)
kc-100416-IMG_2475
Pulsatilla vernalis (sasanka wiosenna)
kc-100416-IMG_2479
Pulsatilla vernalis (sasanka wiosenna)
kc-100416-IMG_2480
Pulsatilla vernalis (sasanka wiosenna)