fot. kkcz-IMG_4224 (475×473) — copyright © by Konrad Kaczmarek
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.2× większą wersję tej ilustracji

on This page when logged in
you will see 2.2× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

copyright © by Konrad Kaczmarek