fot. kkcz-IMG_4997 (605×755) — copyright © by Konrad Kaczmarek
pąk kwiatowy
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.5× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Papaver pseudorientale (mak wschodni (ogr.))

on This page when logged in
you will see 3.5× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

07.05.2019, woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz
copyright © by Konrad Kaczmarek