fot. kkcz-IMG_5594 (710×1832) — copyright © by Konrad Kaczmarek
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 8.5× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Mentha ×villosa (mięta kosmata)

on This page when logged in
you will see 8.5× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

15.07.2020, woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz
copyright © by Konrad Kaczmarek