fot. kkcz-IMG_5626 (678×797) — copyright © by Konrad Kaczmarek
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.7× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Chenopodium vulvaria (komosa mierzliwa)

on This page when logged in
you will see 3.7× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

16.07.2020, woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz
copyright © by Konrad Kaczmarek