fot. kkcz-IMG_8022 (720×843) — copyright © by Konrad Kaczmarek
kwiatostan
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.9× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Chenopodium murale (komosa murowa)

on This page when logged in
you will see 3.9× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

02.06.2019, woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz
copyright © by Konrad Kaczmarek