fot. m-Cirsium-acaule-VIII.10.7 (884×840) — copyright © by Adam Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.9× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Cirsium acaule (ostrożeń krótkołodygowy)

on This page when logged in
you will see 3.9× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

Degerfeld, Niemcy
copyright © by Adam Makowski