fot. m-Cirsium-acaule-VIII.10.9 — copyright © by Adam Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Cirsium acaule (ostrożeń krótkołodygowy)

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

Degerfeld, Niemcy · copyright © by Adam Makowski