fot. m-Diphasiastrum-alpinum-IX.10.6 (884×679) — copyright © by Adam Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Diphasiastrum alpinum (widlicz alpejski)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

Feldberg, Niemcy
copyright © by Adam Makowski