fot. m-Diphasiastrum-alpinum-IX.10.9 (884×728) — copyright © by Adam Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.4× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Diphasiastrum alpinum (widlicz alpejski)

on This page when logged in
you will see 3.4× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

Feldberg, Niemcy
copyright © by Adam Makowski