fot. mr-Lycopodium_annotinum_20050726_06 — copyright © by Maciej Romański
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.8× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Lycopodium annotinum

on This page when logged in
you will see 2.8× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

26.07.2005, Suwalszczyzna · copyright © by Maciej Romański