fot. mr-Polygonatum_odoratum_s135_20 — copyright © by Maciej Romański
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.5× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Polygonatum odoratum (kokoryczka wonna)

on This page when logged in
you will see 2.5× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

Suwalszczyzna · copyright © by Maciej Romański