fot. mr-Pulsatilla_patens_s156_09 (550×358) — copyright © by Maciej Romański
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 1.9× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Pulsatilla patens ssp. patens (sasanka otwarta typowa)

on This page when logged in
you will see 1.9× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

Suwalszczyzna
copyright © by Maciej Romański