fot. mr-calla_palustris_s120_20 — copyright © by Maciej Romański
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 1.9× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Calla palustris

on This page when logged in
you will see 1.9× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

Suwalszczyzna · copyright © by Maciej Romański