fot. neottianthe_cucullata_s74_24 — copyright © by Maciej Romański
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.5× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Neottianthe cucullata (kukuczka kapturkowata)

on This page when logged in
you will see 2.5× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

Suwalszczyzna · copyright © by Maciej Romański