fot. mtbobiec-acegro00_1 — copyright © by Mateusz Bobiec
fot. XL
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Acer davidii ssp. grosseri (klon Grossera)

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

forma o liściach bez klap
29.08.2011, Wrocław, Ogród Botaniczny · copyright © by Mateusz Bobiec