fot. mzch-1702-16.04.2016 (884×681) — copyright © by Maria Zacharczuk
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Senecio fluviatilis (starzec nadrzeczny)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

16.04.2016, okolice Góry Kalwarii
copyright © by Maria Zacharczuk