fot. mzch-3-10 (600×579) — copyright © by Maria Zacharczuk
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.7× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Dianthus arenarius (goździk piaskowy)

on This page when logged in
you will see 2.7× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

19.07.2015
copyright © by Maria Zacharczuk