fot. mzch-3-11 (884×579) — copyright © by Maria Zacharczuk
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Dianthus arenarius (goździk piaskowy)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

13.07.2017
copyright © by Maria Zacharczuk