fot. mzch-3-IMG_8373 (884×806) — copyright © by Maria Zacharczuk
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.7× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Pulsatilla patens ssp. patens (sasanka otwarta typowa)

on This page when logged in
you will see 3.7× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

16.07.2017
copyright © by Maria Zacharczuk