fot. pk-Acer_maximowiczianum_1_Rogow_10.08 — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Acer maximowiczianum (klon nikkoński)

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

08.2010, Rogów, arboretum · copyright © by Paweł Kalinowski