fot. pk-Acer_tataricum_aidzuense_2_Rogow_10.08 (406×825) — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.8× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Acer tataricum ssp. aidzuense

on This page when logged in
you will see 3.8× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

05.2009, Arboretum w Rogowie
copyright © by Paweł Kalinowski