fot. pk-Allium_strictum_OB_PAN_06.06 (632×661) — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.1× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Allium strictum (czosnek sztywny)

on This page when logged in
you will see 3.1× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

OB PAN (Powsin)
copyright © by Paweł Kalinowski