fot. pk-Ammi_visnaga_1_OB_PAN_8.08 — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.4× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Ammi visnaga (aminek egipski)

on This page when logged in
you will see 3.4× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

19.08.2008, OB Powsin · copyright © by Paweł Kalinowski