fot. pk-Ammi_visnaga_1_OB_PAN_8.08_v2 (496×444) — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.1× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Ammi visnaga (aminek egipski)

on This page when logged in
you will see 2.1× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

19.08.2008, OB Powsin
copyright © by Paweł Kalinowski