fot. pk-Anthriscus-cerefolium-cerefolium_-SZ_-07.03 (1105×1523) — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 7.1× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Anthriscus cerefolium (trybula ogrodowa)

on This page when logged in
you will see 7.1× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

07.2003, Szczeglacin, woj. mazowieckie
copyright © by Paweł Kalinowski

« Anthriscus cerefolium (trybula ogrodowa)