fot. pk-Artemisia_lavendulaefolia_3e_Albinow_10._14 — copyright © by Paweł Kalinowski
normalna
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 8.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Artemisia umbrosa

on This page when logged in
you will see 8.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

10.2014, Albinów k. Grodziszcza Mazowieckiego · copyright © by Paweł Kalinowski