antropofit zadomowiony we florze polskiej, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Artemisia umbrosa (Turcz. ex Besser) Turcz. ex Verlot

Artemisia dubia Wall. ex Besser · Artemisia lavandulaefolia DC.
na stronie — występowanie · znaleziska
Artemisia umbrosa
09.09.2012, Warszawa; copyright © by Paweł Kalinowski XL
Artemisia umbrosa
XL
Artemisia umbrosa
XL
Artemisia umbrosa
XL
Artemisia umbrosa
Artemisia umbrosa
XL
Artemisia umbrosa
XL
Artemisia umbrosa
XL
Artemisia umbrosa
XL
Artemisia umbrosa

występowanie

Paweł Kalinowski: "Brak ostatecznej diagnozy co do tożsamości okazów [pokazanych na tej stronie]; są nietypowe; w oznaczeniu u specjalisty na Ukrainie."
Gatunek rodzimy dla wschodniej Azji (Chiny, Korea, wschodnia Rosja, Japonia, Mongolia). W Europie notowany do tej pory na Ukrainie, Białorusi, europejskiej części Rosji, Litwie, Łotwie i Rumunii. Literatura – Sibru & Oprea, Turk. J. Bot. 35 (2011) 717-728.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20170900.1.pk - Artemisia umbrosa; SZ
pk.170900-1
leg. Paweł Kalinowski
/SZ/ #4
znalezisko 20120900.1.pk - Artemisia umbrosa; Warszawa
pk.120900-1
leg. Paweł Kalinowski
/Warszawa/ #2
znalezisko 20141000.1.pk - Artemisia umbrosa; Albinów k. Grodziszcza Mazowieckiego
pk.141000-1
leg. Paweł Kalinowski
/Albinów k. Grodziszcza Mazowieckiego/ #4