antropofit zadomowiony we florze polskiej, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Artemisia umbrosa (Turcz. ex Besser) Turcz. ex Verlot

Artemisia dubia Wall. ex Besser · Artemisia lavandulaefolia DC.
na stronie — występowanie · znaleziska
Artemisia umbrosa

09.09.2012, Warszawa; copyright © by Paweł Kalinowski XL

Artemisia umbrosa
Artemisia umbrosa

występowanie

Paweł Kalinowski: "Brak ostatecznej diagnozy co do tożsamości okazów [pokazanych na tej stronie]; są nietypowe; w oznaczeniu u specjalisty na Ukrainie."
Gatunek rodzimy dla wschodniej Azji (Chiny, Korea, wschodnia Rosja, Japonia, Mongolia). W Europie notowany do tej pory na Ukrainie, Białorusi, europejskiej części Rosji, Litwie, Łotwie i Rumunii. Literatura – Sibru & Oprea, Turk. J. Bot. 35 (2011) 717-728.
znalezisko 20170900.1.pk - Artemisia umbrosa; SZ

4f · 20170900.1.pk
leg. Paweł Kalinowski
/SZ/

znalezisko 20120900.1.pk - Artemisia umbrosa; Warszawa

2f · 20120900.1.pk
leg. Paweł Kalinowski
/Warszawa/

znalezisko 20141000.1.pk - Artemisia umbrosa; Albinów k. Grodziszcza Mazowieckiego

4f · 20141000.1.pk
leg. Paweł Kalinowski
/Albinów k. Grodziszcza Mazowieckiego/