fot. pk-Artemisia_lavandulaefolia_1b_Warszawa_09.12 — copyright © by Paweł Kalinowski
normalna
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 10.2× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Artemisia umbrosa

on This page when logged in
you will see 10.2× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

09.09.2012, Warszawa · copyright © by Paweł Kalinowski

« Artemisia umbrosa