znalezisko 20120900.1.pk - Artemisia umbrosa · Warszawa · (leg. det. Paweł Kalinowski)
pk-Artemisia_lavandulaefolia_1b_Warszawa_09.12all
Artemisia umbrosa
· XL
pk-Artemisia_lavandulaefolia_1d_Warszawa_09.12all
Artemisia umbrosa
· XL