fot. pk-Aster_versicolor_Kameninske_Slanisko_SK_10.08 — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Aster ×versicolor (aster różnobarwny)

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

10.2008, Kameninské Slanisko (Słowacja) · copyright © by Paweł Kalinowski