fot. pk-Avena_sterilis_sterilis_OB_Munchen_D_07.12 (377×866) — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Avena sterilis (owies płonny)

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

07.2012, OB Monachium (Niemcy)
copyright © by Paweł Kalinowski