fot. pk-Carduus_pycnocephalus_2_Pula_HR_5.09 (560×866) — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Carduus pycnocephalus

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

05.2009, Pula (Chorwacja)
copyright © by Paweł Kalinowski