fot. pk-Carduus_pycnocephalus_2_Pula_HR_5.09_v2 (873×716) — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Carduus pycnocephalus

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

05.2009, Pula (Chorwacja)
copyright © by Paweł Kalinowski