fot. pk-Centaurea_orientalis_OB_Vacratot_HU_8.09 (637×866) — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Centaurea orientalis

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

03.08.2009, OB Vácrátót , Węgry
copyright © by Paweł Kalinowski