fot. pk-Cerastium_dubium_OB_Kbh_07._14 — copyright © by Paweł Kalinowski
normalna
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 6.8× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Cerastium dubium (rogownica lepka)

on This page when logged in
you will see 6.8× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

07.2014, OB Kopenhaga, Dania · copyright © by Paweł Kalinowski

« Cerastium dubium (rogownica lepka)