fot. pk-Chenopodium_foliosum_SZ_9.06 — copyright © by Paweł Kalinowski
normalna
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 8.2× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Chenopodium foliosum (komosa rózgowa)

on This page when logged in
you will see 8.2× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

16.09.2006, Szczeglacin, gm. Korczew, woj. mazowieckie · copyright © by Paweł Kalinowski