fot. pk-Cirsium_x_hybridum_oleraceum_x_palustre_1f_Klais_Alpy_Bawarskie_D_07.18 — copyright © by Paweł Kalinowski
normalna
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 7.8× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Cirsium ×hybridum

on This page when logged in
you will see 7.8× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

07.2018, Klais Alpy Bawarskie · copyright © by Paweł Kalinowski

« Cirsium ×hybridum