fot. pk-Cirsium_x_hybridum_oleraceum_x_palustre_2a_Ostrow_k._Dorohuska_07.18 — copyright © by Paweł Kalinowski
fot. XL
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Cirsium ×hybridum

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

07.2018, Ostrów k. Dorohuska · copyright © by Paweł Kalinowski