fot. pk-Cirsium_x_hybridum_oleraceum_x_palustre_2b_Ostrow_k._Dorohuska_07.18 (1273×1803) — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 8.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Cirsium ×hybridum

on This page when logged in
you will see 8.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

07.2018, Ostrów k. Dorohuska
copyright © by Paweł Kalinowski

« Cirsium ×hybridum