fot. pk-Cirsium_x_reichenbachianum_oleraceum_x_arvense_1c_Klais_Alpy_Bawarskie_D_07.18 (891×1840) — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 8.5× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Cirsium ×reichenbachianum

on This page when logged in
you will see 8.5× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

07.2018, Klais Alpy Bawarskie
copyright © by Paweł Kalinowski