fot. pk-Cirsium_x_reichenbachianum_oleraceum_x_arvense_1k_Klais_Alpy_Bawarskie_D_07.18 — copyright © by Paweł Kalinowski
fot. XL
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Cirsium ×reichenbachianum

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

ostrożeń polny (Cirsium arvense), Cirsium ×reichenbachianum i ostrożeń warzywny (Cirsium oleraceum)
07.2018, Klais Alpy Bawarskie · copyright © by Paweł Kalinowski