fot. pk-Cirsium_x_wimmeri_canum_x_palustre_3d_Kol._Krylow_k._Hrubieszowa_06.18 — copyright © by Paweł Kalinowski
normalna
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 8.5× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Cirsium ×wimmeri

on This page when logged in
you will see 8.5× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

06.2018, Kol. Kryłów k. Hrubieszowa · copyright © by Paweł Kalinowski

« Cirsium ×wimmeri