fot. pk-Crepis_setosa_OB_Kbh_DK_08.11 — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Crepis setosa (pępawa szczeciniasta)

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

08.2011, OB Kopenhaga · copyright © by Paweł Kalinowski